Sequoia Solutions
 Avkastning i Tid och Rum

Artiklar

”Våga tro…”!

I samtal mellan Jessica Zanden, Hanna Wendelbo Hansson och Rasmus Heyman kunde vi igår höra om hur Joy Zandens tidigare osålda mönsterskatt från 1950-talet nu kommit till sin rätt. Joy hade modet, att visa upp sin mönstermapp i New York, men utan att finna motsvarande hos inköpare där och då. 60 år senare i Göteborg – Ulricehamn, har gynnsamma omständigheter skapats. Flera generationers olika insatser kan summeras i möjligheter att berika våra rum från nu och framåt i tiden. Mönster över tid och rum var den innehållsrika rubriken för samtalet igår som arrangerades av ADA, Business Region Göteborg AB.
Känsla, styrka och mod liksom människor som vågar tro är viktigt för avkastning.

Varma tankar, tack och hälsningar till Joy och Jessica för att ni sprider just känsla, styrka och mod!

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

https://sandbergwallpaper.se/kollektioner/signatur/

Återkoppling – det viktiga kvittot

Vi brukar låta våra kunder svara på frågor som återkopplar till deras uppfattning om leverans från oss. Följande är några av frågorna/svaren vi nyligen fick tillbaka från en av våra kunder.

Hur nöjd är du med Sequoia Bollplank som helhet?
svar: ”-Mycket nöjd, Rekommenderar gärna till andra.”

Hur väl uppfylldes dina Mål och Syften med Bollplanket?
svar: ”Mer än väl. Med dina frågor ställs en del saker på sin spets.”

Skulle du rekommendera Sequoia Bollplank till någon du känner?
svar: ”Självklart

Övriga kommentarer:
svar: ”Eva som bollplank har hjälpt mig väl i min nya roll som VD med kloka och utmanande frågor.”

Att få feedback ser vi som ett tecken på förtroende och att få positiv feedback som ovan gör oss dessutom stolta. Tack!

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Delande över tid och rum – hållbar utveckling

Den Brundtland-ledda FN-kommissionen definierade 1987 ”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov”.

Med denna definition som utgångspunkt kan man tolka att delande mellan generationer och mellan olika intressen är väsentligt för hållbarhet. Årets Göteborgspris för hållbar utveckling blir därmed extra spännande då det lyfter fram just delandet som en möjlighet.

Tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2016 handlar om att dela ägande och information. Juryn vill med årets pris belysa möjligheter för en hållbar utveckling som delande kan erbjuda. Vinnare i år är sydkoreanen Park Won Soon, borgmästare i Seoul, Syd Korea, en av världens första sharing cities. http://gothenburgaward.com/item/2016-park-won-soon/

Congratulations mr Park Won Soon and Seoul!

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Gunhild Stordalen, Polly Higgins och Moder Jord

Liksom de flesta tillgångar behöver även jorden förvaltas och försvaras för att ge god avkastning. En anledning till detta är att människan både här och nu, och där och sedan, ska kunna leva väl.

Gunhild Stordalen gör kopplingar mellan världens fattigdom och tillgången på näringsriktig mat i Dagens Industri 27/9-16. Hon skriver att barn som får möjlighet att odla sina egna grönsaker också får ett nytt förhållande till hälsosam och hållbart producerad mat. Odlingsbara ytor och mark är viktigt.

Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) i Haag meddelade den 15/9-16 att de nu kommer att åtala för brott som innebär förstörelse av livsmiljöer. Denna skärpning av domstolens lagtolkning kan också ses som ett sätt att bättre förvalta och försvara vår jord och på så sätt säkerställa fortsatt avkastning.

Polly Higgins, brittisk jurist, har under många år kämpat för att livsmiljöförstörelse ska läggas till som ett femte brott enligt Romstadgan. ICCs skärpning kan tolkas som god avkastning på Higgins insatser.

Stordalen, Higgins och Moder Jord försvarar och förvaltar, och avkastningen får vi alla del av.

Tack!

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

 

Beslutsnäring året runt!

September står det i almanackan och snart är det höstdagjämning. Denna tid på året är det kanske inte odling man mest av allt tänker på om man med det menar att så frön, skola om plantor eller ge sina växter gödning. Men om man med odling menar att ord blir till handling, möten blir till affärer eller att investeringar ger avkastning då är det, också nu, odlandets och möjligheternas tid.

Sequoia Solutions levererar Beslutsnäring till individer och organisationer för att skapa avkastning i tid och rum. Så tror vi att en hållbar utveckling kan bli verklighet.

Slå gärna en signal så berättar vi hur vår Beslutsnäring kan skapa växtkraft i er verksamhet och odling.

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Tid för återhämtning…

Strax tar vi på Sequoia Solutions semester. Under fyra veckor kommer våra uppdrag som just nu handlar om individ- och verksamhetsutveckling att ta paus.
Vecka 27-30 fokuserar vi på intern odling och återhämtning. I början av augusti återkommer vi sedan med ny energi för att starta eller fortsätta leverera Beslutsnäring för er hållbarhet, er avkastning i tid och rum.

Ha en skön sommar!

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

 

Globala och lokala nät

It-jättarna Microsoft och Facebook har fattat beslut som kommer göra att globalt nätverksbyggande ges ökade möjligheter. Företagen ska, enligt Dagens Industri 28/5-16, dra en jättekabel mellan Spanien och USA. ”Den 660 mil långa nätkabeln får en kapacitet som blir den hittills största på Atlantens botten, meddelar bolagen.” Arbetet ska vara klart i slutet av 2017.

2006 startade Sofia Granlund och Frida Helmer det kvinnliga affärsnätverket Qi [shi]. Qi är ett nätverk med ursprung i Göteborgs lokala näringslivsmylla och syftar i huvudsak till att ge sina medlemmar positiv energi. Affärsnätverket Qi är exklusivt för kvinnor utvalda ur Göteborgs näringsliv.

Den 27 maj 2016 firade Qi sitt 10-årsjubileum med fest. Att som nätverk kunna fira 10 år skapar en känsla av hållbarhet. Det lokala affärsnätverket Qi ger möjligheter till avkastning i tid och rum.

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Näring till dig – vår leverans

Det som jag har med mig från våra träffar är energitillskott och ett perspektiv utifrån. Det var precis vad jag behövde!” (Sagt av kund efter leverans av Beslutsnäring.)

Sequoia Solutions levererar Beslutsnäring till verksamheter och individer. Syftet är att berika och stödja för ökad hållbarhet. Vi tillför olika slags omvärldsperspektiv och skapar förbättrade möjligheter för stärkt avkastning där visionen handlar om hållbarhet, avkastning i tid och rum. Är du vd, ledare eller medarbetare och vill vara bättre förberedd inför möjligheter, utmaningar och beslut? Sequoia tillför den näring du behöver!

De allra flesta individer har goda förmågor, presterar bra och är effektiva. Samtidigt vet vi att många behöver ny inspiration för att behålla både prestation och välbefinnande. Vi har förstått att många söker, som vår kund inledningsvis uttryckte det, ”…energitillskott och ett perspektiv utifrån.” Därför erbjuder vi näringsrika möten där vi kopplar ihop insida med utsida och skapar förutsättningar för god skörd.
Vårbruket är igång och Sequoia Solutions är redo leverera Beslutsnäring där behov finns.

Ring eller maila så odlar vi hållbart.

Ha en skön vår!

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

 

 

Att ge något tillbaka…

Vi läser idag om Lisebergs nya attraktioner för våren 2016. En stor lekplats, en viktoriansk trädgård och en karusell i två våningar kommer att finnas i det nya området Lisebergs Trädgårdar. Förra året hade nöjesparken fler än tre miljoner besökare och omsatte över en miljard kronor. Andreas Andersen, Lisebergs vd, redogör för ett gott resultat i verksamheten.

Enligt Göteborgs-Posten 17/2-16 kommer Lisebergs Trädgårdar att vara fritt för parkens entrébetalande gäster. ”-Det nya området är vårt sätt att ge något tillbaka till göteborgarna. Liseberg är först och främst deras mötesplats, säger Andreas Andersen.”*

Andersens sammanfattning av satsningen kan man tolka som både en stolt återblick på det redovisade resultatet och en tro på framtiden. Det finns medel att satsa för och man ser möjligheter för att nya medel ska kunna skapas. Stilig insats av er alla för oss alla, -tack.

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, tid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

*(http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2994997-har-ar-lisebergs-nya-attraktioner)

Genomförandets år

Dagens Industri rapporterar 29/1-16 från sin konferens Världen 2016 om geopolitisk oro, terrorhot och om en ljusning i klimatfrågorna. En både hälsosam och givande diskussion om framtiden kan man ana. Stefan Fölster, nationalekonom och chef för tankesmedjan Reforminstitutet, önskade mer koalitionsbyggande under det kommande året och moderatledaren Anna Kinberg Batra talade om sin oro för Europas sjunkande konkurrenskraft gentemot andra regioner i världen. DI:s artikel avslutades med ord från Pia Anderberg, direktör för personalfrågor och förnyelse på Axel Johnson, och från Johan Rockström, professor i klimatvetenskap vid Stockholms universitet. Anderberg menade att det märks ett tydligt tryck från kunder som vill ha hållbara alternativ. Hon sa ”vi kan både göra affärer och göra gott, det händer grejer”. Enligt DI lyfte Rockström ett varnande finger och förtydligade värdet och vikten av omställning från politiker och näringsliv.

”Det här måste bli genomförandets år” sa Rockström.

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för