Sequoia Solutions
 Avkastning i Tid och Rum

Räntesäkra frågor

I DI 15/6-17 lyfter Emma Stenström fram frågeställningar som finansfolk hanterar. Stenström skriver om finansvärldens allt sämre rykte och avslutar sin krönika med ett antal frågor som individer i denna bransch hanterar. Två exempel på frågor är; ”Hur hanterar vi risk och osäkerhet?” och ”När är det bra att växla upp och när behöver vi växla ned?”.

I Stenströms krönika uttrycks att individer i finansvärlden hanterar frågeställningar som ovan men att det kanske inte är uppenbart för alla. Dock förtjänar denna hantering att lyftas fram och därmed göra det möjligt att på olika sätt nyttjas, exempelvis för att stärka branschens rykte.
Att använda sig av det som redan finns och stärka nyttjandegraden av detta kan också vara ett sätt att öka lönsamheten. Dessutom ofta utan att ta nya resurser i anspråk. Med syrerik luft utifrån kan insidan bli både hållbar, avkastande och inbjudande.

Sequoia Solutions AB levererar Beslutsnäring. Vi ställer frågor, vi tillför frisk luft och vi kan därmed bidra till att öka möjligheterna till avkastning i tid och rum.

 

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”