Vårt Rotsystem

Rötter kan skapa fina förutsättningar och medverka till stabilitet, näringstillförsel och ibland också nya skott. De kan vara ytliga, djupa, tunna och kraftiga men alla har samma funktion; att bidra med växtkraft till sin planta.

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’