Det är inte alltid som nyheter uttrycks men det är oftast så att rörelse framåt ändå existerar, både här och där, nu och sedan.

Sedan 2015 samarbetar jag med ett företag inom svensk verkstadsindustri. På olika sätt och i olika omfattning har Sequoia Solutions levererat Beslutsnäring hit med syfte att stärka hållbarheten hos individer och verksamhet. Inifrån och ut vill man bygga upp kompetens och styrka för att även fortsatt kunna leverera avkastning. Det sätt som denna kund valt för att stärka sin verksamhet tror jag bidrar till hållbar tillväxt.

Nu fortsätter jag dagens arbete med att bidra och leverera Beslutsnäring till fler.
Återkoppla gärna om du vill veta mer om hållbarhet generellt och hållbart företagande mer specifikt.

Eva Törnberg

”Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”