Eva Törnberg

Detta är Eva Törnberg :

Följande text är tänkt att ge en snabb bild av vad jag arbetat med, mina styrkor och mina val. Jag blir glad om du läser och jätteglad om du hör av dig med tankar eller funderingar.

Efter utbildning inom ekonomi följde arbete som ekonom, controller, ekonomichef och verksamhetsledare inom textil-, transport- och it-branschen. Från de verksamheter jag arbetat i, med och för har jag fått värdefulla erfarenheter och många vänner.
Mitt första arbete som ekonom innebar att hantera både lokala och globala frågor. Exvis kontant löneutbetalning var fjortonde dag till sömmerskor i vår produktion i Göteborg och att reklamera textiltryck från Kina där jultomtarna fått sneda ögon. Saker som då var självklarheter men som vi idag kan tänka annorlunda om och fundera på hur det i framtiden kommer att se ut?.
Som ekonomichef har jag erfarenheter av att analysera, vårda, växa, utveckla, avveckla och sälja verksamheter. Erfarenheter som givit mig förståelse för hur olika vi individer tolkar, värderar och agerar. Interna val och beslut kan påverka och skapa externa effekter, både positiva och negativa. Det mesta hänger ihop på något sätt och min förmåga, att förklara siffror och belysa val för människor, fortsätter jag odla även om den är något jag ofta får bästa betyg för.

Med god förståelse för ekonomi och erfarenhet från näringslivet läste jag Humanekologi vid Göteborgs Universitet. Därmed lade jag fler grundstenar på plats och fick bättre kunskap för att formulera den vision och målsättning som finns för Sequoia Solutions.

Med Sequoia Solutions vill jag bidra med det jag kan och med det som är min talang, och jag vill att leveranser ska ske när och där behov finns. Även min vision innehåller Gustaf Lejons ord om att finna områden där inga bomber fälls och att söka samarbeten och investera resurser så att tiden är en medspelare och vänskap består.

Idag är jag stolt över mod, både eget och andras, att fånga möjligheter också när omvärlden utmanar.

Avkastning i tid och rum är det visionen i Sequoia Solutions handlar om och det är det som också jag strävar efter.

hälsningar
Eva Törnberg

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’