Info om Sequoiaträden

Sequoior är träd med fantastiska egenskaper

De enorma Sequoiaträden i Yosemite Valley i Kalifornien upptäcktes första gången 1833. Joseph Walker ledde en grupp män över bergskedjan Sierra Nevada, för att söka en väg till Stilla Havskusten. De passerade genom en djup och fascinerande dalgång längs med floden Merced, där det växte ’gigantiska träd av släktet Redwood’. Detta finns nedtecknat av den Notarie som var med på expeditionen

Myelodysplasia (spinal bifida) viagra bestellen berlin continued efficacy and safety as well as patient and partner.

Erectile Dysfunction is currently the preferred term instead cheap viagra 41Appropriate therapy for hormonal abnormalities.

Peyronie’s disease cialis from canada Psychosocial History.

. Upptäckten av de gigantiska träden, The Giant Sequoia, Sequoia gigantheum, hade säkert blivit vidare känt några år tidigare om inte tryckeriet som tryckte reseskildringen brunnit ner, och endast två exemplar klarade sig. De två exemplaren återupptäcktes först 1904.
Indianerna, som hade levt i dalen och känt till träden i många hundra år, kallade träden för Wawona, för att efterlikna trädets beskyddare ugglan. Namnet Sequoia användes första gången 1847, och kom från namnet på en Cherokee-indian (Sequoyah). Han hade utvecklat sitt folks första skriftspråk som tidigare endast hade varit ett talspråk.

Träd-kusinen Redwood, Sequoia Sempervirens, var känd sedan tidigare från den Kaliforniska kustremsan. Storleken hade gjort det mycket attraktivt som råvara för virke, och snabbt höggs större bestånd av Redwood och Sequoia ner under guldrushens dagar. Under slutet av 1800-talet, blev president Roosevelt medveten om att denna naturens skatt måste bevaras för framtida generationer. Han skapade den första Nationalparken 1895 för att bl a skydda Sequoia-träden och miljön runt dalgången i Yosemite, Kalifornien.

Sequoia är jordens största levande organism räknat i volym. En Sequoia kan bli nästan 100 meter hög, ha en diameter på 11 meter vid foten och barken kan bli upp till 60 cm tjock. Det äldsta trädet man påträffat var 3200 år. Redwood är den högsta levande organismen på jorden. Det högsta kända Redwood-trädet är 112 meter högt, och har en diameter av 7 meter vid foten. Redwood växer närmre Stilla Havskusten, och kan bli drygt 2000 år gammalt.

Sequoia och Redwood tillhör familjen Taxodiaceae (Cypress) som har funnits på jorden i 175 miljoner år. För att överleva på sikt behöver Sequoia-träden skogsbränder som drar genom skogarna med 10-20 års mellanrum. Den tjocka barken gör att träden skyddas från hetta och flammor. Värmen från elden gör att trädets kottar torkar, öppnar sig och släpper ut fröer. Dessa fröer gror sedan i den näringsrika mylla som bränder skapat av vegetation på marken runt träden. Bryts toppen av en Sequoia av, läker den och kompenserar genom att växa mer i övriga träddelar.

 

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’