Sequoia Solutions AB

”Det är bra med människor som har miljoner vänner, folk kastar inga bomber på folk dom känner.”

– Ord ur Gustaf Lejons Gospel i Animalen av Tage Danielsson och Lars Johan Werle.

”There’s enough on this planet for everyone’s needs but not for everone’s greed.”

– Mahatma Gandhi

Sequoia Solutions har växt fram och förädlats ur den mylla som bland annat citaten ovan bidragit med.

Gustaf Lejon sådde ett frö som vi odlar, förvaltar och förädlar och vår strävan är att det ska ske inom gränserna som Mahatma Gandhi beskriver.

Sequoia Solutions målsättning handlar om att bidra till avkastning och hållbarhet genom att hantera tid och resurser på bästa möjliga sätt. Så har vi resonerat sedan start och så kommer vi fortsätta att resonera. Vi bidrar med belysning för att bästa möjliga sätt ska betyda något som kan hålla både idag och imorgon, och här och där . Vi belyser och vi fortsätter lysa upp också efter beslut för att säkerställa att kursen hålls. Vi är nöjda när våra kunder har haft nytta av oss dvs när vi har bidragit till växt i våra kunders verksamheter.

Sequoia Solutions väg framåt handlar om att fortsätta bidra till, och finna möjligheter för, avkastning och växt som bär sina totala kostnader

Idag är vi stolta över den växt och odling som Sequoia Solutions bidrar till, och är del av.

Varmt välkommen också Du, att odla tillsammans med oss!

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’