Sequoia Story

“Det är bra med människor som har miljoner vänner, folk kastar inga bomber på folk dom känner.”

– Ord ur Gustaf Lejons Gospel i Animalen av Tage Danielsson och Lars Johan Werle.

”There’s enough on this planet for everyone’s needs but not for everone’s greed.”

– Mahatma Gandhi

Sequoia Solutions har växt fram och förädlats ur den mylla som bland annat citaten ovan bidragit med. Gustaf Lejon sådde ett frö som jag har odlat, förvaltat och förädlat.

Efter utbildning inom ekonomi följde arbete som controller, ekonomichef och verksamhetsledare inom textil-, transport- och it-branschen. Med studier i Humanekologi fick jag möjligheter och kunskap för att formulera den vision och målsättning som verksamheten i Sequoia Solutions nu rymmer.

Med Sequoia Solutions vill jag bidra där behov finns. Visionen innehåller Gustaf Lejons ord och handlar om att finna områden där inte bomber fälls och att söka samarbeten och investera resurser så att tiden är en medspelare och vänskap består.

Sequoia Solutions målsättning handlar om att bidra till avkastning och hållbarhet genom att hantera tid och resurser på bästa möjliga sätt. Så har vi resonerat sedan start och så kommer vi antagligen fortsätta att resonera. Vi är nöjda när våra kunder har haft nytta av oss dvs när vi har bidragit till växt i våra kunders verksamheter.

Sequoia Solutions väg framåt handlar om att fortsätta bidra till, och finna möjligheter för, avkastning och växt som bär sina totala kostnader dvs utan onödiga räntekostnader från skulder som skjuts till kommande generationer att betala.
Tidens gång ska vara vår vän och arbeta för och inte emot våra kunder och oss.

Idag är jag stolt över den växt och odling som Sequoia Solutions bidrar till och är del av.

Varmt välkommen också Du, att odla tillsammans med oss!

hälsningar
Eva Törnberg

Läs mer om hur vi kan vara er följeslagare på vägen.