Sequoia Solutions
 Avkastning i Tid och Rum

Sequoia Story

Det är bra med människor som har miljoner vänner, folk kastar inga bomber på folk dom känner.

– Ord ur Gustaf Lejons Gospel i Animalen av Tage Danielsson och Lars Johan Werle.

”There’s enough on this planet for everyone’s needs but not for everone’s greed”

– Mahatma Gandhi

Sequoia Solutions har växt fram och förädlats ur den mylla som bland annat citaten ovan bidragit med.

Gustaf Lejon sådde ett frö som vi har odlat, förvaltat och förädlat. Idag är vi stolta över att tillväxten i detta frö återfinns i den vision och målsättning som verksamheten i Sequoia Solutions rymmer.

Sequoia Solutions’ väg mot trädtopparna handlar om att finna möjligheter för avkastning och tillväxt som bär sina totala kostnader dvs utan onödiga räntekostnader från skulder som skjuts till kommande generationer att betala. Tidens gång ska arbeta för och inte emot oss.

Sequoia Solutions vill bidra där behov finns. Målsättningen är att inte fälla bomber i onödan utan att söka samarbeten där resurser läggs så att tiden är vår medspelare, och att vi möts som individer med avsikt att förbli vänner. Visionen handlar om att bidra till avkastning och hållbarhet genom att på controllervis belysa och hantera tid och resurser på bästa möjliga sätt. Vi tolkar hållbarhet som en slags avkastning, eller nytta, som en funktion eller ett resursuttag medför. Från olika håll i vår omvärld uttrycks just nu behov av att hantera risker, hot och verklighet från en utveckling som bitvis tycks leda mot en ohållbar framtid.

Vår strävan är att vara en följeslagare längs en hållbar väg framåt!

Läs mer om hur vi kan vara en följeslagare på vägen.