I år tycker jag mig lite särskilt notera att många uttrycker glädje över vårljuset, längre dagar och solsken. Även jag har känt och sagt så samtidigt som jag tänkt att det blir skönt när kylan avtar och vårvärme på riktigt infinner sig.
Mitt vårarbete pågår för fullt både med nya kunder, kända ansikten och bekanta produkter. Bland mina uppdrag finns individer som önskar se sina verksamheters växt och uthållighet stärkas. Under våren kommer vi att tillsammans så både i ny terräng och i kända marker.
Att relatera och översätta mina tjänster med odlandets termer känns helt självklart för det är precis så som jag tolkar att näringsverksamhet kan beskrivas.
Vi investerar, vi producerar och vi skapar avkastning. Vi sår, vi odlar och vi skördar.
Hör av dig så berättar jag gärna mer om hur Beslutsnäring från Sequoia Solutions bidrar till stärkt växtkraft i verksamheter, kanske också i din?.
Önskar dig en fin vår och alldeles strax också Glad Påsk!

Varma hälsningar
Eva Törnberg

”Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”