Vi kommer att fortsätta arbeta för hållbarhet, avkastning och framtidstro.

Meningen är hämtad från några av våra tidigare vinterhälsningar och den stämmer väl in också i år . Vi fortsätter vårt arbete för hållbarhet, avkastning och framtidstro och precis som tidigare är ”vänskapliga knuffar” ett bra sätt att uttrycka hur vi ibland gör det.

För Sequoia Solutions och mig har hösten 2017 innehållit både utmaningar och nya spännande och värdefulla kontakter. December innebär att några säckar knyts ihop samtidigt som vi förbereder för nya att bli påfyllda. Att avsluta ett år och ladda upp inför ett nytt är som en slags rörelse som nyttjar faktumet att tiden alltid går, en slags konstant väl värd att förvalta på olika sätt.
Att förvalta tiden väl, så att den bidrar till avkastning och hållbarhet, är en del av det som vi berör vid leverans av vår Beslutsnäring.

Hör gärna av dig om du vill veta mer.
-Kanske behöver säckar fyllas före året är slut?

 

Varma hälsningar

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”