Vi brukar låta våra kunder svara på frågor som återkopplar till deras uppfattning om leverans från oss.

Följande är några av frågorna/svaren vi nyligen fick tillbaka från en av våra kunder.

Hur nöjd är du med Sequoia Bollplank som helhet?
svar: ”-Mycket nöjd, Rekommenderar gärna till andra.”

Hur väl uppfylldes dina Mål och Syften med Bollplanket?
svar: ”Mer än väl. Med dina frågor ställs en del saker på sin spets.”

Skulle du rekommendera Sequoia Bollplank till någon du känner?
svar: ”Självklart

Övriga kommentarer:
svar: ”Eva som bollplank har hjälpt mig väl i min nya roll som VD med kloka och utmanande frågor.”

Att få feedback ser vi som ett tecken på förtroende och att få positiv feedback som ovan gör oss dessutom stolta.

Tack!

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”