Vi läser idag om Lisebergs nya attraktioner för våren 2016. En stor lekplats, en viktoriansk trädgård och en karusell i två våningar kommer att finnas i det nya området Lisebergs Trädgårdar. Förra året hade nöjesparken fler än tre miljoner besökare och omsatte över en miljard kronor. Andreas Andersen, Lisebergs vd, redogör för ett gott resultat i verksamheten.

Enligt Göteborgs-Posten 17/2-16 kommer Lisebergs Trädgårdar att vara fritt för parkens entrébetalande gäster. ”-Det nya området är vårt sätt att ge något tillbaka till göteborgarna. Liseberg är först och främst deras mötesplats, säger Andreas Andersen.”

Andersens sammanfattning av satsningen kan man tolka som både en stolt återblick på det redovisade resultatet och en tro på framtiden. Det finns medel att satsa för och man ser möjligheter för att nya medel ska kunna skapas.

Stilig insats av er alla för oss alla, -tack.

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, tid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”