Mormors mor och far arbetade och levde sina liv i trakterna mellan Öijared och Nääs, Floda. Det är nu drygt 100 år sedan dom befann sig mitt i livet där.
Nyligen tillbringade jag tid i just detta vackra område . Med stor förnöjsamhet slogs jag då av tanken att nu får jag ta del av det som bland andra mormors föräldrar varit med och vårdat, förvaltat och förädlat.

Värden som varken då eller nu går att hänföra till specifikt tillfälle eller plats men som idag avkastar och ger många fina möjligheter till återhämtning och som kan skapa nya förutsättningar för ny avkastning igen och igen.
Att odla verksamheter som kanske synes lågavkastande just nu kan alltså mycket väl visa sig vara högavkastande affärer om man låter tiden göra en del av jobbet samtidigt som man noggrant följer med i nuet och dessutom noterar tidens eviga rörelse framåt.

Tack till alla som bidrar i lokala områden och gör det möjligt för oss besökare att finna njutning och återhämtning i och genom det som vårdas, förvaltas och förädlas.

Vårhälsningar,
Eva Törnberg

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”