Den Brundtland-ledda FN-kommissionen definierade 1987 ”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov”.

Med denna definition som utgångspunkt kan man tolka att delande mellan generationer och mellan olika intressen är väsentligt för hållbarhet.

Årets Göteborgspris för hållbar utveckling blir därmed extra spännande då det lyfter fram just delandet som en möjlighet.

Tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2016 handlar om att dela ägande och information.

Juryn vill med årets pris belysa möjligheter för en hållbar utveckling som delande kan erbjuda. Vinnare i år är sydkoreanen Park Won Soon, borgmästare i Seoul, Syd Korea, en av världens första sharing cities.

Congratulations mr Park Won Soon and Seoul!

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB