Idag går våra gratulationer till Carin Kindbom, koncernchef för Svenska Mässan, som imorgon är med och inviger det nya Gothia Towers i Göteborg. Vi har tidigare gratulerat med globala och lokala perspektiv och vår hälsning idag går till en verksamhet som stiligt binder ihop dessa båda vinklar.

På Gothia Towers hemsida kan man läsa Kindboms ord om ambitionen att möta varierande behov som kunder och besökare har, ”från det enkla till det mest påkostade”. Med de tre tornen vill man nu bli den mest attraktiva mötesplatsen i Europa och man ser samspelet med staden som viktigt
Det lokala blir en möjlighet för det globala och det globala skapar nytta i det lokala.
Lycka till! 

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB