2012 – snart ett år till 100 % !

Strax kan vi räkna detta året som helt och då också ta tillfället att kanske vara stolta och reflekterande över vad det innehållit.

I Sequoia Solutions är vi stolta över den starka livskraft som vår affärsidé har.  Vi agerar bollplank, vi har mentorsuppdrag och vi fortsätter att utveckla vårt utbildningskoncept ‘Sequoia Individuell Förädling’.  Den reflektion vi gör i vår verksamhet, handlar om hur vi kan bli bättre på att nå ut till marknaden med vårt erbjudande om att bidra till verksamheters avkastning i tid och rum.

Dagligen ser vi i omvärlden och näringslivet stora behov av att säkerställa att målsättningar går från ord till handling.  Att förbereda sina beslut, och därefter följa upp de tagna besluten, är väsentligt och något vi gärna bidrar med för individers och verksamheters utveckling.

Med glädje ser vi fram emot 2013 som ett år med många möjlligheter, utmaningar och nya samarbeten.  Här gärna av dig så påbörjar eller fortsätter vi samtalet om er verksamhet, framtiden och samarbeten.

Ha en fortsatt skön december!

Eva Törnberg
VD