Snart avrundar vi 2021 och 2022 tar vid.
Också 2021 har vi alla haft behov av att extra lyfta fram hållbarhet som beskrivning av hur vi måste förhålla oss i relation till utvecklingen för oss alla och för vår jord.
Hållbarhet används nu inte bara i generella sammanhang utan har också kommit att bli ett ord som brukas inom specifika områden som exempelvis inom offentlig verksamhet och inom näringslivet.

För att ta ord till handling, bidra med mindre stress och kanske också mer lugn erbjuder jag nu en kort “Orientering i Hållbarhetsområdet”. Tre Teams-tillfällen och en Personal Trainer som ger kunskap och unik träning för stärkt avkastning i tid och rum.
Denna möjlighet kan mycket väl bli till en sista minuten julklapp till kollegor, vänner och familj som du vill ge möjlighet bättre förstå, och nå, en hållbar utveckling. Den är såklart också en möjlighet för att vara mer förberedd 2022 och tiden därefter.
Välkommen kontakta mig för mer information.

Eva Törnberg

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”