Dagens Industri rapporterar 29/1-16 från sin konferens Världen 2016 om geopolitisk oro, terrorhot och om en ljusning i klimatfrågorna.

En både hälsosam och givande diskussion om framtiden kan man ana.

Stefan Fölster, nationalekonom och chef för tankesmedjan Reforminstitutet, önskade mer koalitionsbyggande under det kommande året och moderatledaren Anna Kinberg Batra talade om sin oro för Europas sjunkande konkurrenskraft gentemot andra regioner i världen. DI:s artikel avslutades med ord från Pia Anderberg, direktör för personalfrågor och förnyelse på Axel Johnson, och från Johan Rockström, professor i klimatvetenskap vid Stockholms universitet. Anderberg menade att det märks ett tydligt tryck från kunder som vill ha hållbara alternativ. Hon sa ”vi kan både göra affärer och göra gott, det händer grejer”. Enligt DI lyfte Rockström ett varnande finger och förtydligade värdet och vikten av omställning från politiker och näringsliv.

”Det här måste bli genomförandets år” sa Rockström.

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för”.