I Dagens Industri, 1 september 2014, kan man på ledarsidan läsa reflektioner som PM Nilsson gör.

Han lyfter frågorna om svensk utrikespolitik som hittills fått litet utrymme i årets valrörelse. PM Nilsson menar att ”…läget nu är skarpt och väljarna har rätt att få veta.”. Lite längre fram i tidningen finns krönika skriven av Pär Nuder. Nuder återger bla en bild av samhällsutvecklingen på lokal nivå och uttrycker ”…det krävs mod för att vara folkvald.” Avslutningsvis nämner Nuder ord som lyssna, stanna till, och respekt.

PM Nilssons reflektion handlar om Sverige i ett globalt perspektiv och Pär Nuder låter sin reflektion bottna i ett lokalt sammanhang. Båda väsentliga för ett hälsosamt samhälle, och för ett hållbart näringsliv att lönsamt kunna verka i.

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB


Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”