Årets tema för Göteborgspriset är ”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv”.

Vinnare i år är Paul Polman, koncernchef för Unilever. Polman får priset för ”…stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld…”. Polman har påbörjat en kursändring inom Unilever och enligt Gothenburg Award är hans utgångspunkt ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society”En utgångspunkt som vi tolkar som att ett hälsosamt samhälle behövs för att hälsosamma affärer ska kunna växa.

Vi gratulerar Paul Polman till priset.

Congratulations mr Polman.

hälsningar

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”