Liksom de flesta tillgångar behöver även jorden förvaltas och försvaras för att ge god avkastning.

En anledning till detta är att människan både här och nu, och där och sedan, ska kunna leva väl.

Gunhild Stordalen gör kopplingar mellan världens fattigdom och tillgången på näringsriktig mat i Dagens Industri 27/9-16. Hon skriver att barn som får möjlighet att odla sina egna grönsaker också får ett nytt förhållande till hälsosam och hållbart producerad mat . Odlingsbara ytor och mark är viktigt.

Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) i Haag meddelade den 15/9-16 att de nu kommer att åtala för brott som innebär förstörelse av livsmiljöer.

Denna skärpning av domstolens lagtolkning kan också ses som ett sätt att bättre förvalta och försvara vår jord och på så sätt säkerställa fortsatt avkastning.

Polly Higgins, brittisk jurist, har under många år kämpat för att livsmiljöförstörelse ska läggas till som ett femte brott enligt Romstadgan. ICCs skärpning kan tolkas som god avkastning på Higgins insatser.

Stordalen, Higgins och Moder Jord försvarar och förvaltar, och avkastningen får vi alla del av.

Tack!

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”