Hållbar utveckling och Hållbart företagande är rubriken för utbildning jag nyligen hållit för alla anställda i ett av Sveriges framsynta verkstadsföretag. Kunden har anor så långt tillbaka som mitten av 1800-talet. Lika långt framåt i tiden känns hissnande (ca år 2200!) men vi vet alla att förberedelse, framsynthet och närvaro i nuet kan ta oss långt.
Jag är både stolt och glad att få bidra med Beslutsnäring, utbildning och inspiration till människorna som arbetar i detta företag. Med lönsamhet, kvalitet och medvetenhet kan relevanta verksamheter leva länge och bli riktigt hållbara. Vi förklarar det ibland med att generera avkastning i tid och rum.
Blir du nyfiken på vilken nytta Beslutsnäring kan bidra med hos er?
Hör av dig så stillar vi nyfikenheten. Kanske finner också vi gemensam väg framåt?

Varma hälsningar,

Eva Törnberg


Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”