Många små och medelstora företag ser hållbarhet som viktig för framtida konkurrenskraft.
Senaste tidens fakta och upplevelser i form av bla IPCC-rapport och extremväder har dessutom fått fler att tydligare förstå vikten av handling nu. Under våren har vi hjälpt företag att förädla och utveckla sina verksamheter så att de följer planen för en hållbar utveckling. Dvs att de avkastar värde och att de är förberedda för att fortsätta avkasta så.

Vi vill bidra till fler individers och verksamheters växt in i framtiden.
Kontakta mig gärna så får du svar på hur en hållbarhetsplan kan se ut för dig och för den verksamhet du leder.

Hoppas vi hörs!

Eva Törnberg

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”