I dagens nummer av Dagens Industri är Emma Stenström krönikör. Hennes krönika har rubriken ”Ekonomi med etik”.

Stenström tar upp förändringar som enligt många verkar vara på gång inom näringslivet. Hon uttrycker att det för många tycks ha blivit allt viktigare ”att skapa värde för många intressenter, ha ett högre syfte med verksamheten och bidra till en bättre värld”. Att skapa cirkulär ekonomi eller att omfördela resurser är exempel på hur man kan förändra menar Stenström som nämner Hennes & Mauritz och snabbmatskedjan Panera som exempel. Stenström nämner också att det är intressant att inte bara studera utvecklingen som sådan, utan att vi dessutom noterar vilka olika hållningar man kan inta till den.

För att nå utveckling, och förhoppningsvis hållbar sådan, tror vi att det är värdefullt att både notera och bolla vår hållning till den. Vi tror att man så kan skapa värde för individer och organisationer. Sequoia Solutions arbetar med verksamhetsutveckling och agerar bollplank åt individer och verksamheter. Vi levererar Beslutsnäring för avkastning i tid och rum.

Hör gärna av dig så bollar vi tillsammans!

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB