Debatt och diskussion om hållbar utveckling och klimatutmaningar accelererar stort på nästan alla håll just nu. Det kan tydas som att ett skifte är på gång och att det vi nu upplever kan leda till handling och en mer säker och avkastande framtid för fler.
Leveranser från Sequoia Solutions AB bidrar till att på olika sätt stödja verksamheter och individer längs vägen mot avkastning i tid och rum. Så har vi gjort sedan 2008 och så har vi för avsikt att fortsätta göra.

Vår låga lyser för att leverera utbildning, kunskap och dialog om lönsamhet och hållbarhet till individer och verksamheter. Detta är inget nytt – bara tiden.

Hoppas att vi hörs och ses snart!
hälsningar
Eva Törnberg

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”