”…jag var galen.”
Så refererar Stefan Krook, Godel och Godfond, till omgivningens kommentarer för tio år sedan. Han talar också om förändrade attityder sedan dess och att vinst är viktigt samtidigt som egennyttan inte får vara enda drivkraften.

Sequoia Solutions’ målsättning är att stödja verksamheter och individer för att generera resultat och avkastning i tid och rum. Vårt bidrag till våra kunder handlar om att ge stöd för att ta ord till handling.

Hälsningar
Eva Törnberg
vd
Sequoia Solutions AB