”En god historia är guld värd”, så lyder rubriken till debattinlägg, skrivet av Per Schlingmann.
Sequoia Solutions arbetar med reflektion, handling och avkastning, vilket vi tolkar att också Schlingmanns debattinlägg delvis handlar om. Vi tror att ord och handling alltid har haft ett behov av att vara tätt sammankopplat för att skapa avkastning eller ”guld”. Därför behöver dagens möjligheter till snabba informationsutbyten, i tid och rum, kompletteras med just reflektion och därefter handling. Med hastighet och tempo ökar behoven av kartläsning för att fortsatt kunna hålla sig på banan och nå mål.
20 augusti 2013 kunde vi också läsa att vi resten av året kommer att leva på lån från moder natur. Behovet av mod, att våga ompröva våra beslut och att lära därav, synes alltså allt större då vi talar om framtid, avkastning och hållbarhet.
Sequoia Solutions instämmer i delar av Schlingmanns debattinlägg. Vår övertygelse handlar dessutom om att tiden är en viktig resurs och aktör på den scen som vår värld utgör. Sequoia Solutions’ reflektion och dialog om hållbarhet börjar och slutar med individen.
Hör av dig så söker vi tillsammans hållbara vägar framåt!

hälsningar

Eva Törnberg
vd
Sequoia Solutions AB