Den politiska debatten är nu i full gång i Sverige.

Diskussioner om välfärd, skola och vinster får stort utrymme liksom fördelning, avdrag/bidrag och svartmålning av motståndare. Arbetet med att behålla eller överta makten pågår med alla medel utifrån var och ens övertygelse och resurser.

Vi tror att man både inom politiken och i näringslivet vinner på reflektion. För att nyansera kampen, om den lokala/nationella makten, borde debatten berikas också med perspektiv som globala sammanhang, miljö och ”evighet”. Detta skulle sannolikt gynna både den svenska befolkningen och det svenska näringslivet som lever med önskningar och behov bortom både rikets gränser och 4-årshorisonten.

Återkopplar till Paul Polmans utgångspunkt för hållbarhetsarbetet hos Unilever, ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society”. Utifrån dessa ord kan man reflektera över vilken betydelse 200 år av fred, som Sverige kunde fira den 14 augusti i år, har haft både för det svenska samhället och för det svenska näringslivet.

Att vi lyckats hålla fred i 200 år är en stor tillgång, värd att reflektera över både lokalt och globalt!

hälsningar

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”