Omtumlande tider har fortsatt även efter förra sommaren, och sannolikt kommer det att fortsätta så också en tid framöver. Därför tänker jag att vår sommar- och semestertid är väl värd att vårda.
Återhämtning och möjligheter att fånga dagen som den kommer är tillgångar som finns i ledig tid.
Min semestertid inleds nu men från och med början av augusti är jag redo att bidra igen där behov finns.
Önskar alla god återhämtning, bra sommar och fin semester.

hälsningar
Eva Törnberg

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”