Eva Swartz Grimaldi avslutar sin krönika i Dagens Industri, 2 oktober 2014, med följande mening;
”En sak är dock säker: livet är bara tid, den ska man ta vara på.”

Se tiden som en resurs! Inte bara i det stora sammanhang som våra liv som helhet utgör, utan också utifrån våra roller som medarbetare, chefer och ledare.

Det kan göra att värden vi ibland missar blir tydliga.

Att reflektera kring tid som resurs, även med verksamhetsperspektiv, är ett viktigt steg både i näringslivet och inom offentlig verksamhet. Ett steg som kan påvisa ansvarstagande för både hög avkastningsgrad och en hållbar framtid.

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB