Sequoia Solutions vill bidra där behov finns. Vår målsättning är att leverera beslutsnäring till individer och verksamheter. I Dagens Industri, 26 augusti 2013, finns reportage med rubriken ”På spaning efter status”. Reportaget är en intervju med Sofia Ulver, doktor i företagsekonomi och forskare i konsumentkultur på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Utifrån sin forskning och syn på vår tid talar Ulver i reportaget bl a om trender och statussymboler. På frågan om vad företagen ska göra för att hänga med svarar Ulver; ” – De måste ha ett annat syfte än att bara sälja varor. Företagen måste vända sig till kunder som ser något större. De kanske inte bara ska vara finansiella mekanismer.”

Sequoia Solutions’ målsättning är att stödja individer och verksamheter för att generera resultat och avkastning i tid och rum. Vårt bidrag till våra kunder handlar om att ta ord till handling och skapa goda värden och hållbarhet.

Hör av dig så söker vi tillsammans hållbara vägar framåt!

hälsningar

Eva Törnberg
vd
Sequoia Solutions AB