Rubriken “Störst ska bli större” gick nyligen att läsa över en tidningsartikel som handlade om en verksamhet med drivkraft och önskan att växa ytterligare trots en redan dominerande storlek. Med endast de fyra ord som denna rubrik innehåller skapas möjligheter till reflektion kring lönsamhet, avkastningsgrad och till förändring över tid. Det är viktigt att väga för och emot, att göra jobbet med kalkylen, intäkter minus kostnader, både om man får sin vilja igenom och om man låter någon annan få det.

Eller som vi ekonomer också skulle kunna uttrycka det; att sätta resultaträkning i relation till balansräkning.

Sequoia Solutions AB levererar Beslutsnäring till individer och organisationer. Tillsammans med våra kunder skapar vi växtkraft, hållbarhet och värde. Vi analyserar och hanterar frågor om var god avkastning kan skapas både i tid och i rum.

Kontakta oss gärna om du vill få förslag på hur du och din verksamhet kan förvaltas, förädlas och skapa värdefull utveckling .

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”