Vår-tid börjar nu…

”Stop starting, start finishing!” så löd ett uttalande som gick att läsa för en tid sedan. Det kan kännas motsägelsefullt när våren närmar sig att inte tänka start. Men när man hanterar begreppen avkastning, utveckling och tillväxt så är det självklart att för att få skörda så måste man så.

Verksamheten i Sequoia Solutions AB har under vintern bla handlat om att utveckla vår marknadsnärvaro,  t ex uppdaterad hemsida, och att genomföra uppdrag som mentor och bollplank.

Inför vårbruket är vi nu förväntansfulla och fyllda av energi som vi gärna delar med oss av för att vässa och förfina er sådd.

  • Utan sådd ingen skörd
  • Utan insats ingen avkastning
  • Utan reflektion sannolikt ingen utveckling utan endast förändring

World Economic Forum gav i samband med årets möte i Davos ut rapporten Global Risks 2013. Tema för årets rapport är resiliens. I rapporten uttrycks vikten av stärkt resiliens som ett medel för att hantera och motverka förestående globala risker.
Att resiliens uppmärksammas i Davos tycker vi såklart är extra stimulerande och roligt. Sequoia Solutions tänker också på resiliens som en väg för att nå hållbarhet och vi är stolta över att redan 2008 ha uttryckt detta som ett medel för att nå hållbar tillväxt.

Med glädje ser vi fram emot en vår med många tillfällen att starta det som sedan ska avslutas genom ”skörd” – ingå samarbeten där skörden utgör symbol för avkastning i tid och rum.

Med förhoppningar om en ljus och skön vår

Eva Törnberg
vd
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”