Att ta ord till handling blivit ett allt oftare använt uttryck. Sequoia Solutions verksamhet har sedan start handlat om hållbarhet, att bidra till att våra kunders ord blir till handling och avkastning!

I Göteborgs-Posten, 30 april 2015, kan man läsa ett debattinlägg skrivet av bla företrädare för ett antal studentorganisationer med hållbarhet som inriktningInlägget handlar om deras syn på hållbarhet och det västsvenska näringslivet.

De talar om sin ”…tilltro till näringslivet när det gäller att axla detta ansvar och aktivt driva utvecklingen.”. Inlägget är värdefullt och fyllt med framtidstro och förväntningar samtidigt som det också uttrycker farhågor och oro för den utveckling och de ord som vi allt oftare ser blir till icke-handling.

  • Sequoia Solutions levererar Beslutsnäring till verksamheter och individer för att berika och säkerställa att ord blir till handling och att bron däremellan håller.
  • Vår kärnverksamhet handlar om att skapa avkastning i tid och rum.
  • Ord räcker inte – handling skapar avkastning.

Hör gärna av dig så påbörjar eller fortsätter vi samtalet om er sådd, odling och avkastning/skörd.

Med hälsningar om en skön vår fylld med många frön och mycket handlingskraft!

Eva Törnberg
vd

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”