2008 ställde jag frågan om vad hållbar tillväxt kan vara för Tjörn. Tjörn är en ö-kommun omgiven av det hav som givit, ger och ska fortsätta ge värde och näring både inom och utanför kommunens gränser. För att det ska vara och bli verklighet behöver man ställa sig frågor, om och om igen. Man behöver lyssna och agera utifrån svar så att en hållbar utveckling blir verklighet. Detta behandlas också i min text om hållbar tillväxt.
Den 8 juni firas den av FN utlysta Världshavsdagen och samtidigt inleds årtiondet för havsforskning. Detta påminner mig om frågorna jag fick möjlighet ställa till Tjörns kommun 2008. Frågorna är fortsatt lika relevanta för hållbarhet, nu som då, och kan med fördel ställas också på andra ställen. Med frågor, reflektion och därefter svar kan man skapa värden som genererar avkastning i tid och rum. Så arbetar jag och så bidrar jag gärna till växt i organisationer och verksamheter.

Hoppas att vi hörs och ses snart!
hälsningar
Eva Törnberg

”Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”