I sin krönika på chef.se skriver Cissi Elwin om feedback, ”… vi behöver det för att själva kunna ge…”. Hon tar upp behovet som chefer har av att också själva få feedback. Elwin menar att riktig och utvecklande feedback handlar om att se och kommunicera också det som är obekvämt och skaver.

Balans mellan givande och erhållande/tagande av äkta feedback är viktig grund för att både bygga och förvalta individer och verksamheter.

Ägare, chefer/ledare och medarbetare har alla ett gemensamt. Alla är individer, personer möjliga att både ställa krav på och ge möjligheter till.

Elwin ställer sig frågan om det är så att chefer som själva saknar feedback måste ta saken i egna händer och be om feedback. Man behöver själv ha fått bekräftelse för att som ledare kunna ge det vidare till sina medarbetare.

Att få och att ge feedback handlar om förtroende och kan därmed bidra till något värdefullt, äkta och långsiktigt.

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för”.