2014 har varit ett intressant år.

Andra halvan har innehållit flera stora händelser väl värda att uppmärksamma.

  • 14 augusti kunde Sverige fira 200 år av fred
  • 14 september genomfördes demokratiska val till riksdag, kommun och landsting
  • 10 december kunde vi fira ett antal internationella individer som mottog Nobelpris

Dessa tre händelser kan tolkas och sammanfattas i att det lokala blir en möjlighet för det globala och sedan skapar det globala nytta i det lokala. Cirkeln sluts och kan därmed cirkulera vidare.
Med fred, demokrati och stor innovation har vårt näringsliv och samhälle kunnat utvecklas och växa utan att lägga onödiga resurser på meningslösa konflikter av olika slag. En värdefull grund att reflektera över, vårda och bygga vidare på.

Under året som gått har Sequoia Solutions levererat Beslutsnäring till verksamheter och individer. Detta unika näringstillskott har bidragit till god tillväxt hos våra kunder. Vi har arbetat med verksamhetsutveckling och agerat bollplank för individer.
Planen för 2015 är att fortsätta bidra till, och verka för, individers och verksamheters avkastning i tid och rum. Vi kommer att fortsätta arbeta för hållbarhet, avkastning och framtidstro. Hör gärna av dig så påbörjar eller fortsätter vi samtalet om er verksamhet, framtiden och samarbeten.

Strax startar ett nytt år, 2015, som vi hoppas ska bli gott för oss alla. Tills dess vill vi önska god återhämtning och ett gott avslut på 2014!

Vi ses,

Eva Törnberg
vd

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”