2012 – snart ett år till 100 % ! Strax kan vi räkna detta året som helt och då också ta tillfället att kanske vara stolta och reflekterande över vad det innehållit. I Sequoia Solutions är vi stolta över den starka livskraft som vår affärsidé har.  Vi agerar bollplank, vi har mentorsuppdrag och vi fortsätter att utveckla vårt utbildningskoncept ‘Sequoia Individuell Förädling’.  Den reflektion vi gör i vår verksamhet, handlar om hur vi kan bli bättre på att nå ut…