Eva Törnberg

Vår hälsning – en vårhälsning

Att ta ord till handling blivit ett allt oftare använt uttryck. Sequoia Solutions verksamhet har sedan start handlat om hållbarhet, att bidra till att våra kunders ord blir till handling och avkastning! I Göteborgs-Posten, 30 april 2015, kan man läsa ett debattinlägg skrivet av bla företrädare för ett antal studentorganisationer med hållbarhet som inriktningInlägget handlar om deras syn på hållbarhet och det västsvenska näringslivet. De talar om sin ”…tilltro till näringslivet när det gäller att axla detta ansvar och aktivt…

0
Read More

Vinterhälsning 2014

2014 har varit ett intressant år. Andra halvan har innehållit flera stora händelser väl värda att uppmärksamma. 14 augusti kunde Sverige fira 200 år av fred 14 september genomfördes demokratiska val till riksdag, kommun och landsting 10 december kunde vi fira ett antal internationella individer som mottog Nobelpris Dessa tre händelser kan tolkas och sammanfattas i att det lokala blir en möjlighet för det globala och sedan skapar det globala nytta i det lokala. Cirkeln sluts och kan därmed cirkulera…

0
Read More

Det lokala en möjlighet för det globala

Idag går våra gratulationer till Carin Kindbom, koncernchef för Svenska Mässan, som imorgon är med och inviger det nya Gothia Towers i Göteborg. Vi har tidigare gratulerat med globala och lokala perspektiv och vår hälsning idag går till en verksamhet som stiligt binder ihop dessa båda vinklar. På Gothia Towers hemsida kan man läsa Kindboms ord om ambitionen att möta varierande behov som kunder och besökare har, ”från det enkla till det mest påkostade”. Med de tre tornen vill man…

0
Read More

Gratulationer till Paul Polman och till Göteborg

”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv” är årets tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling och årets vinnare är Paul Polman, koncernchef för Unilever. Han mottog sitt pris i Göteborg den 21 november. ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society” är utgångspunkten för Polman i arbetet mot en mer hållbar verksamhet inom Unilever. I samband med prisutdelningen uttryckte Polman sin tacksamhet och nämnde också att priset blir omtalat i olika globala sammanhang. Bland annat fanns det med i…

0
Read More

Tid – resursen

Eva Swartz Grimaldi avslutar sin krönika i Dagens Industri, 2 oktober 2014, med följande mening; ”En sak är dock säker: livet är bara tid, den ska man ta vara på.” Se tiden som en resurs! Inte bara i det stora sammanhang som våra liv som helhet utgör, utan också utifrån våra roller som medarbetare, chefer och ledare. Det kan göra att värden vi ibland missar blir tydliga. Att reflektera kring tid som resurs, även med verksamhetsperspektiv, är ett viktigt steg…

0
Read More

Global och lokal Reflektion

I Dagens Industri, 1 september 2014, kan man på ledarsidan läsa reflektioner som PM Nilsson gör. Han lyfter frågorna om svensk utrikespolitik som hittills fått litet utrymme i årets valrörelse. PM Nilsson menar att ”…läget nu är skarpt och väljarna har rätt att få veta.”. Lite längre fram i tidningen finns krönika skriven av Pär Nuder. Nuder återger bla en bild av samhällsutvecklingen på lokal nivå och uttrycker ”…det krävs mod för att vara folkvald.” Avslutningsvis nämner Nuder ord som…

0
Read More

Snart väljer vi…

Den politiska debatten är nu i full gång i Sverige. Diskussioner om välfärd, skola och vinster får stort utrymme liksom fördelning, avdrag/bidrag och svartmålning av motståndare. Arbetet med att behålla eller överta makten pågår med alla medel utifrån var och ens övertygelse och resurser. Vi tror att man både inom politiken och i näringslivet vinner på reflektion. För att nyansera kampen, om den lokala/nationella makten, borde debatten berikas också med perspektiv som globala sammanhang, miljö och ”evighet”. Detta skulle sannolikt…

0
Read More

Sommar, sommar, sommar…

Sommar är för många starkt förknippat med semester. Det är också en tid som många av oss använder till att odla och vårda för att skapa möjligheter till framtida skördar. Med ljus, sol och värme ger sommaren oss nu goda möjligheter till återhämtning. På samma sätt som vi vårdar våra frön och plantor, för att ge bästa skörd, kan vi också vårda oss själva som individer och medarbetareAtt tillföra Beslutsnäring är ett sådant sätt. Hur man använder och tillför denna…

0
Read More

Hållning – utveckling

I dagens nummer av Dagens Industri är Emma Stenström krönikör. Hennes krönika har rubriken ”Ekonomi med etik”. Stenström tar upp förändringar som enligt många verkar vara på gång inom näringslivet. Hon uttrycker att det för många tycks ha blivit allt viktigare ”att skapa värde för många intressenter, ha ett högre syfte med verksamheten och bidra till en bättre värld”. Att skapa cirkulär ekonomi eller att omfördela resurser är exempel på hur man kan förändra menar Stenström som nämner Hennes &…

0
Read More

Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014

Årets tema för Göteborgspriset är ”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv”. Vinnare i år är Paul Polman, koncernchef för Unilever. Polman får priset för ”…stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld…”. Polman har påbörjat en kursändring inom Unilever och enligt Gothenburg Award är hans utgångspunkt ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society”En utgångspunkt som vi tolkar som att ett hälsosamt samhälle behövs för att hälsosamma affärer ska kunna växa. Vi gratulerar Paul Polman till…

0
Read More

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’