Sequoia Solutions
 Avkastning i Tid och Rum

Artiklar

God fortsättning…

2015 har nu utökat allas våra stammar med ytterligare en årsring. I återblicken på året som gått kan vi inte undvika att reflektera med globalt världsligt perspektiv. Då ser vi alla förtydliganden av vikten och värdet av att vårda den jord vi lever av och på. När vi därefter tänker tillbaka på 2015 med utgångpunkt i Sequoia Solutions verksamhet finner vi god utveckling för både våra kunder och för egen del. Sequoia Solutions har fått nya kunder och våra kunder har fått detsamma. Vi har levererat Beslutsnäring, ökat omsättning och förbättrat hållbarhet.

www.sequoiasolutions.se finner ni svar på Hur och Varför vi gärna önskar god fortsättning. Under Artiklar finner ni dessutom Vinterhälsning 2014. Där kan man läsa; ”Vi kommer att fortsätta arbeta för hållbarhet, avkastning och framtidstro.”.

Med den målsättningen önskar vi oss alla, nu liksom då, en riktigt God fortsättning!

Vi ses,
Eva Törnberg

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Sequoia Vinterhälsning 2015

 

Goda Jul-hälsningar,

…vi hörs och ses!

Eva

PS. Sequoia Solutions stödjer organisationen IM, Individuell Människohjälp.
https://manniskohjalp.se/

 

 

 

 

 

 

 

Fiol ger avkastning i tid och rum

En fiol tillverkad år 1730 överlämnades igår som en gåva till Göteborgs Symfoniorkester (GSO). Orkesterns 30-årsfirande vänförening möjliggjorde gåvan och ”stod för fiolerna” när denna klenod fick ny ägare och brukare. Vid överlämnandet uttrycktes storheten i instrumentets ansenliga ålder, 285 år, och man gjorde också reflektionen över tidens värde och gång. Lika lång tid framåt skriver vi år 2300.
Vacker musik kan man ana att fiolen genom åren bidragit med. Igår fick dessutom Konserthusets publik njuta toner från den då orkestermedlemmen som mottog denna stafettpinne spelade ett stycke på den. Med tiden som medspelare uppstår god avkastningsgrad och framtiden kan skapa förutsättningar för ljuv musik.

Gratulationer till GSO’s Vänförening till de första 30 åren!

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

 

Gratulationer till samarbetare – lokalt och globalt

Petra Wadström fick den 13 augusti 2015 utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2015. Utmärkelsen delas ut av det ideella nätverket SWEA International.

Petra är bl a uppfinnare av Solvatten, en metod för att med hjälp av solens ultravioletta strålar värma och rena förorenat vatten i en bärbar behållare. SWEA lyfter genom sin utmärkelse fram exempel på en svensk kvinna som verkar internationellt. Med årets utmärkelse uppmärksammar SWEA inte enbart en svensk kvinna utan också en person som starkt bidrar till en mer hållbar utveckling i världen. Detta bl a genom hennes samarbete med solen. http://www.mynewsdesk.com/se/swea/pressreleases/petra-samarbetar-med-solen-och-raeddar-liv-1200451

Samarbete med solen och hållbar utveckling gäller också för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2015. Tema för årets pris är ”Energiomställningen – solenergi och energieffektivisering”. Pristagarna 2015 är Jeremy Leggett, Peter Hennicke och Beate Weber-Schuerholz. http://www.gothenburgaward.com/2015-2/arets-pristagare/

Vi gratulerar Petra, Jeremy, Peter och Beate. Congratulations all!

hälsningar
Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Sommarhälsning 2015

Stängt för påfyllning…

I år drar vi igen dörrarna till vårt växthus under några veckor. Detta för att där och då förädla intryck, finna nya idéer och samla ny energi. Vi gör detta för att också fortsättningsvis vässa oss och bättre kunna bidra till individer och verksamheters tillväxt och utveckling. Självklart hanterar och besvarar vi samtal, mail och frågor som kommer under semestertiden, vecka 28-31, men vi gör det först from vecka 32.

Ha en skön sommar!

Eva Törnberg
vd

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Sequoia Sommarhälsning 2015

Vår hälsning – en vårhälsning

Att ta ord till handling blivit ett allt oftare använt uttryck. Sequoia Solutions verksamhet har sedan start handlat om hållbarhet, att bidra till att våra kunders ord blir till handling och avkastning!

I Göteborgs-Posten, 30 april 2015, kan man läsa ett debattinlägg skrivet av bla företrädare för ett antal studentorganisationer med hållbarhet som inriktning *. Inlägget handlar om deras syn på hållbarhet och det västsvenska näringslivet. De talar om sin ”…tilltro till näringslivet när det gäller att axla detta ansvar och aktivt driva utvecklingen.”. Inlägget är värdefullt och fyllt med framtidstro och förväntningar samtidigt som det också uttrycker farhågor och oro för den utveckling och de ord som vi allt oftare ser blir till icke-handling.

  • Sequoia Solutions levererar Beslutsnäring till verksamheter och individer för att berika och säkerställa att ord blir till handling och att bron däremellan håller.
  • Vår kärnverksamhet handlar om att skapa avkastning i tid och rum.
  • Ord räcker inte – handling skapar avkastning.

Hör gärna av dig så påbörjar eller fortsätter vi samtalet om er sådd, odling och avkastning/skörd.

Med hälsningar om en skön vår fylld med många frön och mycket handlingskraft!

Eva Törnberg
vd

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

*(http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2700147-hallbarhet-ar-framtiden-foretagen-maste-skarpa-sig).

Vinterhälsning 2014

2014 har varit ett intressant år. Andra halvan har innehållit flera stora händelser väl värda att uppmärksamma.

  • 14 augusti kunde Sverige fira 200 år av fred
  • 14 september genomfördes demokratiska val till riksdag, kommun och landsting
  • 10 december kunde vi fira ett antal internationella individer som mottog Nobelpris

Dessa tre händelser kan tolkas och sammanfattas i att det lokala blir en möjlighet för det globala och sedan skapar det globala nytta i det lokala. Cirkeln sluts och kan därmed cirkulera vidare.
Med fred, demokrati och stor innovation har vårt näringsliv och samhälle kunnat utvecklas och växa utan att lägga onödiga resurser på meningslösa konflikter av olika slag. En värdefull grund att reflektera över, vårda och bygga vidare på.

Under året som gått har Sequoia Solutions levererat Beslutsnäring till verksamheter och individer. Detta unika näringstillskott har bidragit till god tillväxt hos våra kunder. Vi har arbetat med verksamhetsutveckling och agerat bollplank för individer.
Planen för 2015 är att fortsätta bidra till, och verka för, individers och verksamheters avkastning i tid och rum. Vi kommer att fortsätta arbeta för hållbarhet, avkastning och framtidstro. Hör gärna av dig så påbörjar eller fortsätter vi samtalet om er verksamhet, framtiden och samarbeten.

Strax startar ett nytt år, 2015, som vi hoppas ska bli gott för oss alla. Tills dess vill vi önska god återhämtning och ett gott avslut på 2014!

Vi ses,

Eva Törnberg
vd

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.”

Sequoia – Vinterhälsning 2014

 

 

Det lokala en möjlighet för det globala

Idag går våra gratulationer till Carin Kindbom, koncernchef för Svenska Mässan, som imorgon är med och inviger det nya Gothia Towers i Göteborg. Vi har tidigare gratulerat med globala och lokala perspektiv och vår hälsning idag går till en verksamhet som stiligt binder ihop dessa båda vinklar. På www.gothiatowers.com kan man läsa Kindboms ord om ambitionen att möta varierande behov som kunder och besökare har, ”från det enkla till det mest påkostade”.  Med de tre tornen vill man nu bli den mest attraktiva mötesplatsen i Europa och man ser samspelet med staden som viktigt.
Det lokala blir en möjlighet för det globala och det globala skapar nytta i det lokala.
Lycka till! 

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Gratulationer till Handen Assistans AB…

Igår var det fest i Göteborg igen. På Konserthuset arrangerade Dagens Industri (DI) Gasellfest för att dela ut pris till årets Gasellföretag i Västra Götaland och Hallands län. Pris delades ut till det företag i respektive län som vuxit snabbast och mest de senaste tre åren.
Årets vinnare i Västra Götalands län är Handen Assistans AB, Kinna och i Hallands län är det Murningsarbeten i Halland AB, Halmstad. Pris för årets Digitala Gasell fick Signmax AB från Partille. Stort grattis till dessa företag!

DI Gasell firar i år 15-årsjubileum. Den 1 december delas priset för årets Supergasell ut. Då utser Dagens Industri Sveriges snabbast växande företag (www.di.se/gasell). 

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB

Gratulationer till Paul Polman och till Göteborg

”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv” är årets tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling och årets vinnare är Paul Polman, koncernchef för Unilever. Han mottog sitt pris i Göteborg den 21 november. ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society” är utgångspunkten för Polman i arbetet mot en mer hållbar verksamhet inom Unilever (www.gothenburgaward.com).

I samband med prisutdelningen uttryckte Polman sin tacksamhet och nämnde också att priset blir omtalat i olika globala sammanhang. Bland annat fanns det med i hans samtal med Al Gore strax före avresan till Göteborg.

Göteborgspriset för hållbar utveckling har delats ut i femton år och utgör ett slags ”nobelpris” inom hållbarhetsområdet. Priset sätter Göteborg på kartan i globala sammanhang och det ger möjlighet att härifrån belysa vägen mot en mer hållbar framtid. Det skapar lokala och globala möjligheter för både näringsliv och samhälle.
Att reflektera över det som redan finns och hur vi från det kan öka avkastningen kan vara steg mot en mer hållbar framtid.

Eva Törnberg
Sequoia Solutions AB