Ord efter handling.

För ett tag sedan fick jag ett sms från ansvarig i en av de verksamheter som Sequoia levererar till. I sms:et kunde jag läsa; ”Har dig att tacka för mycket just med genomlysning av hela min affärsidé, marknad osv. Hur du fått mig att tänka i bredare banor och verkligen analysera min marknad.” Avslutningsvis stod det också; ”…ett tänk som kan ta mig och produkten hur långt som helst. Dit hade jag inte nått utan ditt stöd och råd.” Sequoia…

0
Read More

Färgsprakande skördehälsning 2013

Äntligen höst säger vi, då är det skördetid! Visst är skördetiden viktig för hållbara verksamheter? Då blir det tydligt hur väl vi odlat och hur väl vi kan leva fram till kommande skördar. Sequoia Solutions’ passion handlar om denna typ av ”controlling”: Odla Vårda Skörda avkastning Årets skörd har gett Sequoia Solutions god avkastning på olika sätt och vi har också nått insikter om områden där vi behöver tillföra mer näring och bearbetning. Vi kommer att fortsätta med leveranser av…

0
Read More

“Rusning till…”

“Rusning till Arktis men Norge backar.” Detta är rubriken för reportage i Dagens Industri 2 oktober 2013. Reportaget tar upp frågor om tillgångarna i Arktis, risker med att utvinna dem och till vilket pris. Inledningsvis återkopplar man också till rapporten från FN’s klimatpanel förra veckan. En rapport som bla talade om att Arktis redan inom 40 år kan komma att ha isfria somrar. Arktis är på många sätt ett spännande område, också för vår globala utveckling, som förtjänar och kräver…

0
Read More

”När jag startade sa folk att…”

”…jag var galen.” Så refererar Stefan Krook, Godel och Godfond, till omgivningens kommentarer för tio år sedan. Han talar också om förändrade attityder sedan dess och att vinst är viktigt samtidigt som egennyttan inte får vara enda drivkraften. Sequoia Solutions’ målsättning är att stödja verksamheter och individer för att generera resultat och avkastning i tid och rum. Vårt bidrag till våra kunder handlar om att ge stöd för att ta ord till handling. Hälsningar Eva Törnberg vd Sequoia Solutions AB

0
Read More

Bra, bättre, bäst…

“Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra”, var rubriken för föreläsningskväll på Clarion Hotel Post i Göteborg den 9 september. Arrangör var Göteborgs Stadsmission tillsammans med bokförlaget Libris och Clarion Hotel Post. Föreläsarna, Per Arne Dahl, Tomas Sjödin och Britta Hermansson, gav oss många goda reflektioner och tankar som svar på rubriken. Per Arne Dahl talade om sanningen och nämnde den som ”skärningspunkten i olika sanningar”. Under kvällen nämndes också begreppet “tempoväxlingarnas lov”, något som…

0
Read More

“Vad ska företagen göra för att hänga med sin tid?”

Sequoia Solutions vill bidra där behov finns. Vår målsättning är att leverera beslutsnäring till individer och verksamheter. I Dagens Industri, 26 augusti 2013, finns reportage med rubriken ”På spaning efter status”. Reportaget är en intervju med Sofia Ulver, doktor i företagsekonomi och forskare i konsumentkultur på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Utifrån sin forskning och syn på vår tid talar Ulver i reportaget bl a om trender och statussymboler. På frågan om vad företagen ska göra för att hänga med svarar…

0
Read More

Reflektion och handling!

”En god historia är guld värd”, så lyder rubriken till debattinlägg, skrivet av Per Schlingmann. Sequoia Solutions arbetar med reflektion, handling och avkastning, vilket vi tolkar att också Schlingmanns debattinlägg delvis handlar om. Vi tror att ord och handling alltid har haft ett behov av att vara tätt sammankopplat för att skapa avkastning eller ”guld”. Därför behöver dagens möjligheter till snabba informationsutbyten, i tid och rum, kompletteras med just reflektion och därefter handling. Med hastighet och tempo ökar behoven av…

0
Read More

Sommarspecial 2013

Förbered höststarten  Sequoia Solutions erbjuder tillfällen att förbereda och förbättra möjligheterna till god avkastning under kommande säsong. Under augusti månad kan ni boka och erhålla leverans av vår Sommarspecial 2013 . Vi ses vid två tillfällen för att gå igenom och reflektera mål och förutsättningarna för att nå dem. Utifrån olika perspektiv belyser vi det du vill uppnå och se som avkastning närmaste säsong. Självklart finns det också möjlighet att boka tillfällen för uppföljning längs vägen och efter ”målgången”. Du väljer…

0
Read More

Sommarhälsning 2013

Sommartider hej, hej … Sommaren är äntligen här och semestertider närmar sig för de flesta av oss. Under våren har Sequoia Solutions AB levererat bollplank, mentorskap och stöd för affärsutveckling. Vi har varit med och sått frön som gror och vi väntar med spänning på att dessa plantor ska växa till sig och generera avkastning. Det är roligt att se att många delar Sequoia Solutions passion för reflektion för att stärka företag och organisationer. Exempel på detta såg vi på…

0
Read More

Miljö, möjlighet och individen

”-Vi måste sluta se miljön som ett hinder för tillväxt. Se istället miljön som grunden – det är miljön som möjliggör vår tillväxt”, sade professor Johan Rockström vid ett möte som handlade om framtidens hållbara företag. Deltagare vid mötet var adepter och mentorer, samt ministrar och hållbarhetschefer. Ett inlägg i debatten under mötet innehöll följande; ”-Allt börjar hos individen,…”. Sequoia Solutions’ reflektion och dialog om hållbarhet börjar och slutar med individen. Vill du bidra till framtidens hållbara företag? Individuell Förädling…

0
Read More

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’