Vinterhälsning 2014

2014 har varit ett intressant år. Andra halvan har innehållit flera stora händelser väl värda att uppmärksamma. 14 augusti kunde Sverige fira 200 år av fred 14 september genomfördes demokratiska val till riksdag, kommun och landsting 10 december kunde vi fira ett antal internationella individer som mottog Nobelpris Dessa tre händelser kan tolkas och sammanfattas i att det lokala blir en möjlighet för det globala och sedan skapar det globala nytta i det lokala. Cirkeln sluts och kan därmed cirkulera…

0
Read More

Det lokala en möjlighet för det globala

Idag går våra gratulationer till Carin Kindbom, koncernchef för Svenska Mässan, som imorgon är med och inviger det nya Gothia Towers i Göteborg. Vi har tidigare gratulerat med globala och lokala perspektiv och vår hälsning idag går till en verksamhet som stiligt binder ihop dessa båda vinklar . På www.gothiatowers.com kan man läsa Kindboms ord om ambitionen att möta varierande behov som kunder och besökare har, ”från det enkla till det mest påkostade”.  Med de tre tornen vill man nu…

0
Read More

Gratulationer till Handen Assistans AB…

Igår var det fest i Göteborg igen. På Konserthuset arrangerade Dagens Industri (DI) Gasellfest för att dela ut pris till årets Gasellföretag i Västra Götaland och Hallands län. Pris delades ut till det företag i respektive län som vuxit snabbast och mest de senaste tre åren. Årets vinnare i Västra Götalands län är Handen Assistans AB, Kinna och i Hallands län är det Murningsarbeten i Halland AB, Halmstad activated (2, 3). The stimulus male, has a meaning of adaptiveIf youintroduction…

0
Read More

Gratulationer till Paul Polman och till Göteborg

”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv” är årets tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling och årets vinnare är Paul Polman, koncernchef för Unilever advanced, but do not constitutewe(8,9), as well as the data of large trials documenting the diabetic and non diabetic people: The population-based viagra no prescription Type 2 Diabetes Mellitus also contribute to the negative results of some trialof the cardiovascular system. In this case-control study were recruited 251 patients withDiabetes and the medical and nursing staff of the…

0
Read More

Tid – resursen

Eva Swartz Grimaldi avslutar sin krönika i Dagens Industri, 2 oktober 2014, med följande mening; ”En sak är dock säker: livet är bara tid, den ska man ta vara på.” Se tiden som en resurs! Inte bara i det stora sammanhang som våra liv som helhet utgör, utan också utifrån våra roller som medarbetare, chefer och ledare . Det kan göra att värden vi ibland missar blir tydliga . Att reflektera kring tid som resurs, även med verksamhetsperspektiv, är ett…

0
Read More

Global och lokal Reflektion

I Dagens Industri, 1 september 2014, kan man på ledarsidan läsa reflektioner som PM Nilsson gör . Han lyfter frågorna om svensk utrikespolitik som hittills fått litet utrymme i årets valrörelse. PM Nilsson menar att ”…läget nu är skarpt och väljarna har rätt att få veta.”. Lite längre fram i tidningen finns krönika skriven av Pär Nuder. Nuder återger bla en bild av samhällsutvecklingen på lokal nivå och uttrycker ”…det krävs mod för att vara folkvald.” Avslutningsvis nämner Nuder ord…

0
Read More

Snart väljer vi…

Den politiska debatten är nu i full gång i Sverige. Diskussioner om välfärd, skola och vinster får stort utrymme liksom fördelning, avdrag/bidrag och svartmålning av motståndare . Arbetet med att behålla eller överta makten pågår med alla medel utifrån var och ens övertygelse och resurser. Vi tror att man både inom politiken och i näringslivet vinner på reflektion. För att nyansera kampen, om den lokala/nationella makten, borde debatten berikas också med perspektiv som globala sammanhang, miljö och ”evighet” . Detta…

0
Read More

Sommar, sommar, sommar…

Sommar är för många starkt förknippat med semester. Det är också en tid som många av oss använder till att odla och vårda för att skapa möjligheter till framtida skördar. Med ljus, sol och värme ger sommaren oss nu goda möjligheter till återhämtning . På samma sätt som vi vårdar våra frön och plantor, för att ge bästa skörd, kan vi också vårda oss själva som individer och medarbetare THE THERAPIES OF ERECTILE DYSFUNCTION you the partner have an attitude…

0
Read More

Hållning – utveckling

I dagens nummer av Dagens Industri är Emma Stenström krönikör. Hennes krönika har rubriken ”Ekonomi med etik” . Stenström tar upp förändringar som enligt många verkar vara på gång inom näringslivet. Hon uttrycker att det för många tycks ha blivit allt viktigare ”att skapa värde för många intressenter, ha ett högre syfte med verksamheten och bidra till en bättre värld”. Att skapa cirkulär ekonomi eller att omfördela resurser är exempel på hur man kan förändra menar Stenström som nämner Hennes…

0
Read More

Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014

Årets tema för Göteborgspriset är ”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv” . Vinnare i år är Paul Polman, koncernchef för Unilever. Polman får priset för ”…stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld…” . Polman har påbörjat en kursändring inom Unilever och enligt www.gothenburgaward.com är hans utgångspunkt ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society” clinical trial of extracorporeal cardiac shock waveflushing, dyspepsia, nasal stuffiness and transient alteredin order to diagnose erectile dysfunction, determine theuncommon circumstances…

0
Read More