Övrigt

Värdefull rubrik

Rubriken “Störst ska bli större” gick nyligen att läsa över en tidningsartikel som handlade om en verksamhet med drivkraft och önskan att växa ytterligare trots en redan dominerande storlek. Med endast de fyra ord som denna rubrik innehåller skapas möjligheter till reflektion kring lönsamhet, avkastningsgrad och till förändring över tid. Det är viktigt att väga för och emot, att göra jobbet med kalkylen, intäkter minus kostnader, både om man får sin vilja igenom och om man låter någon annan få…

0
Read More

Viktig balans även i juletid; ge och få

I sin krönika på chef.se skriver Cissi Elwin om feedback, ”… vi behöver det för att själva kunna ge…”. Hon tar upp behovet som chefer har av att också själva få feedback. Elwin menar att riktig och utvecklande feedback handlar om att se och kommunicera också det som är obekvämt och skaver. Balans mellan givande och erhållande/tagande av äkta feedback är viktig grund för att både bygga och förvalta individer och verksamheter. Ägare, chefer/ledare och medarbetare har alla ett gemensamt.…

0
Read More

”Våga tro…”!

I samtal mellan Jessica Zanden, Hanna Wendelbo Hansson och Rasmus Heyman kunde vi igår höra om hur Joy Zandens tidigare osålda mönsterskatt från 1950-talet nu kommit till sin rätt. Joy hade modet, att visa upp sin mönstermapp i New York, men utan att finna motsvarande hos inköpare där och då. 60 år senare i Göteborg – Ulricehamn, har gynnsamma omständigheter skapats. Flera generationers olika insatser kan summeras i möjligheter att berika våra rum från nu och framåt i tiden. Mönster…

0
Read More

Återkoppling – det viktiga kvittot

Vi brukar låta våra kunder svara på frågor som återkopplar till deras uppfattning om leverans från oss. Följande är några av frågorna/svaren vi nyligen fick tillbaka från en av våra kunder. Hur nöjd är du med Sequoia Bollplank som helhet? svar: ”-Mycket nöjd, Rekommenderar gärna till andra.” Hur väl uppfylldes dina Mål och Syften med Bollplanket? svar: ”Mer än väl. Med dina frågor ställs en del saker på sin spets.” Skulle du rekommendera Sequoia Bollplank till någon du känner? svar:…

0
Read More

Delande över tid och rum – hållbar utveckling

Den Brundtland-ledda FN-kommissionen definierade 1987 ”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov”. Med denna definition som utgångspunkt kan man tolka att delande mellan generationer och mellan olika intressen är väsentligt för hållbarhet. Årets Göteborgspris för hållbar utveckling blir därmed extra spännande då det lyfter fram just delandet som en möjlighet. Tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2016 handlar om att dela ägande och information. Juryn vill med årets pris…

0
Read More

Gunhild Stordalen, Polly Higgins och Moder Jord

Liksom de flesta tillgångar behöver även jorden förvaltas och försvaras för att ge god avkastning. En anledning till detta är att människan både här och nu, och där och sedan, ska kunna leva väl. Gunhild Stordalen gör kopplingar mellan världens fattigdom och tillgången på näringsriktig mat i Dagens Industri 27/9-16. Hon skriver att barn som får möjlighet att odla sina egna grönsaker också får ett nytt förhållande till hälsosam och hållbart producerad mat . Odlingsbara ytor och mark är viktigt.…

0
Read More

Beslutsnäring året runt!

September står det i almanackan och snart är det höstdagjämning. Denna tid på året är det kanske inte odling man mest av allt tänker på om man med det menar att så frön, skola om plantor eller ge sina växter gödning.Men om man med odling menar att ord blir till handling, möten blir till affärer eller att investeringar ger avkastning då är det, också nu, odlandets och möjligheternas tid. Sequoia Solutions levererar Beslutsnäring till individer och organisationer för att skapa…

0
Read More

Tid för återhämtning…

Strax tar vi på Sequoia Solutions semester. Under fyra veckor kommer våra uppdrag som just nu handlar om individ- och verksamhetsutveckling att ta paus. Vecka 27-30 fokuserar vi på intern odling och återhämtning. I början av augusti återkommer vi sedan med ny energi för att starta eller fortsätta leverera Beslutsnäring för er hållbarhet, er avkastning i tid och rum. Ha en skön sommar! Eva Törnberg Sequoia Solutions AB ”Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid…

0
Read More

Globala och lokala nät

It-jättarna Microsoft och Facebook har fattat beslut som kommer göra att globalt nätverksbyggande ges ökade möjligheter. Företagen ska, enligt Dagens Industri 28/5-16, dra en jättekabel mellan Spanien och USA. ”Den 660 mil långa nätkabeln får en kapacitet som blir den hittills största på Atlantens botten, meddelar bolagen.” Arbetet ska vara klart i slutet av 2017. 2006 startade Sofia Granlund och Frida Helmer det kvinnliga affärsnätverket Qi [shi]. Qi är ett nätverk med ursprung i Göteborgs lokala näringslivsmylla och syftar i huvudsak…

0
Read More

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’