Övrigt

Fiol ger avkastning i tid och rum

En fiol tillverkad år 1730 överlämnades igår som en gåva till Göteborgs Symfoniorkester (GSO). Orkesterns 30-årsfirande vänförening möjliggjorde gåvan och ”stod för fiolerna” när denna klenod fick ny ägare och brukare. Vid överlämnandet uttrycktes storheten i instrumentets ansenliga ålder, 285 år, och man gjorde också reflektionen över tidens värde och gång. Lika lång tid framåt skriver vi år 2300. Vacker musik kan man ana att fiolen genom åren bidragit med. Igår fick dessutom Konserthusets publik njuta toner från den då…

0
Read More

Gratulationer till samarbetare – lokalt och globalt

Petra Wadström fick den 13 augusti 2015 utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2015. Utmärkelsen delas ut av det ideella nätverket SWEA International. Petra är bl a uppfinnare av Solvatten, en metod för att med hjälp av solens ultravioletta strålar värma och rena förorenat vatten i en bärbar behållare. SWEA lyfter genom sin utmärkelse fram exempel på en svensk kvinna som verkar internationellt. Med årets utmärkelse uppmärksammar SWEA inte enbart en svensk kvinna utan också en person som starkt bidrar till en…

0
Read More

Sommarhälsning 2015

Stängt för påfyllning… I år drar vi igen dörrarna till vårt växthus under några veckor. Detta för att där och då förädla intryck, finna nya idéer och samla ny energi. Vi gör detta för att också fortsättningsvis vässa oss och bättre kunna bidra till individer och verksamheters tillväxt och utveckling. Självklart hanterar och besvarar vi samtal, mail och frågor som kommer under semestertiden, vecka 28-31, men vi gör det först from vecka 32. Ha en skön sommar! Eva Törnberg vd

0
Read More

Vår hälsning – en vårhälsning

Att ta ord till handling blivit ett allt oftare använt uttryck. Sequoia Solutions verksamhet har sedan start handlat om hållbarhet, att bidra till att våra kunders ord blir till handling och avkastning! I Göteborgs-Posten, 30 april 2015, kan man läsa ett debattinlägg skrivet av bla företrädare för ett antal studentorganisationer med hållbarhet som inriktningInlägget handlar om deras syn på hållbarhet och det västsvenska näringslivet. De talar om sin ”…tilltro till näringslivet när det gäller att axla detta ansvar och aktivt…

0
Read More

Vinterhälsning 2014

2014 har varit ett intressant år. Andra halvan har innehållit flera stora händelser väl värda att uppmärksamma. 14 augusti kunde Sverige fira 200 år av fred 14 september genomfördes demokratiska val till riksdag, kommun och landsting 10 december kunde vi fira ett antal internationella individer som mottog Nobelpris Dessa tre händelser kan tolkas och sammanfattas i att det lokala blir en möjlighet för det globala och sedan skapar det globala nytta i det lokala. Cirkeln sluts och kan därmed cirkulera…

0
Read More

Det lokala en möjlighet för det globala

Idag går våra gratulationer till Carin Kindbom, koncernchef för Svenska Mässan, som imorgon är med och inviger det nya Gothia Towers i Göteborg. Vi har tidigare gratulerat med globala och lokala perspektiv och vår hälsning idag går till en verksamhet som stiligt binder ihop dessa båda vinklar. På Gothia Towers hemsida kan man läsa Kindboms ord om ambitionen att möta varierande behov som kunder och besökare har, ”från det enkla till det mest påkostade”. Med de tre tornen vill man…

0
Read More

Gratulationer till Paul Polman och till Göteborg

”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv” är årets tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling och årets vinnare är Paul Polman, koncernchef för Unilever. Han mottog sitt pris i Göteborg den 21 november. ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society” är utgångspunkten för Polman i arbetet mot en mer hållbar verksamhet inom Unilever. I samband med prisutdelningen uttryckte Polman sin tacksamhet och nämnde också att priset blir omtalat i olika globala sammanhang. Bland annat fanns det med i…

0
Read More

Tid – resursen

Eva Swartz Grimaldi avslutar sin krönika i Dagens Industri, 2 oktober 2014, med följande mening; ”En sak är dock säker: livet är bara tid, den ska man ta vara på.” Se tiden som en resurs! Inte bara i det stora sammanhang som våra liv som helhet utgör, utan också utifrån våra roller som medarbetare, chefer och ledare. Det kan göra att värden vi ibland missar blir tydliga. Att reflektera kring tid som resurs, även med verksamhetsperspektiv, är ett viktigt steg…

0
Read More

Global och lokal Reflektion

I Dagens Industri, 1 september 2014, kan man på ledarsidan läsa reflektioner som PM Nilsson gör. Han lyfter frågorna om svensk utrikespolitik som hittills fått litet utrymme i årets valrörelse. PM Nilsson menar att ”…läget nu är skarpt och väljarna har rätt att få veta.”. Lite längre fram i tidningen finns krönika skriven av Pär Nuder. Nuder återger bla en bild av samhällsutvecklingen på lokal nivå och uttrycker ”…det krävs mod för att vara folkvald.” Avslutningsvis nämner Nuder ord som…

0
Read More

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’