Eva Törnberg

Koppla ner och koppla av …

Sommaren är här och vi på Sequoia Solutions tar strax semester. Veckorna 28-31 kommer vi att koppla ner och koppla av. Andra veckan i augusti är vi tillbaka igen för att fortsätta leverera avkastning i tid och rum för våra kunder. Till dess, fånga tillfället som semestertider kan ge, koppla ner och koppla av! Vi önskar er en skön sommar. Eva Törnberg Sequoia Solutions AB ”Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta…

0
Read More

Räntesäkra frågor

I DI 15/6-17 lyfter Emma Stenström fram frågeställningar som finansfolk hanterar. Stenström skriver om finansvärldens allt sämre rykte och avslutar sin krönika med ett antal frågor som individer i denna bransch hanterar. Två exempel på frågor är; ”Hur hanterar vi risk och osäkerhet?” och ”När är det bra att växla upp och när behöver vi växla ned?”. I Stenströms krönika uttrycks att individer i finansvärlden hanterar frågeställningar som ovan men att det kanske inte är uppenbart för alla. Dock förtjänar…

0
Read More

Värdefull rubrik

Rubriken “Störst ska bli större” gick nyligen att läsa över en tidningsartikel som handlade om en verksamhet med drivkraft och önskan att växa ytterligare trots en redan dominerande storlek. Med endast de fyra ord som denna rubrik innehåller skapas möjligheter till reflektion kring lönsamhet, avkastningsgrad och till förändring över tid. Det är viktigt att väga för och emot, att göra jobbet med kalkylen, intäkter minus kostnader, både om man får sin vilja igenom och om man låter någon annan få…

0
Read More

Viktig balans även i juletid; ge och få

I sin krönika på chef.se skriver Cissi Elwin om feedback, ”… vi behöver det för att själva kunna ge…”. Hon tar upp behovet som chefer har av att också själva få feedback. Elwin menar att riktig och utvecklande feedback handlar om att se och kommunicera också det som är obekvämt och skaver. Balans mellan givande och erhållande/tagande av äkta feedback är viktig grund för att både bygga och förvalta individer och verksamheter. Ägare, chefer/ledare och medarbetare har alla ett gemensamt.…

0
Read More

”Våga tro…”!

I samtal mellan Jessica Zanden, Hanna Wendelbo Hansson och Rasmus Heyman kunde vi igår höra om hur Joy Zandens tidigare osålda mönsterskatt från 1950-talet nu kommit till sin rätt. Joy hade modet, att visa upp sin mönstermapp i New York, men utan att finna motsvarande hos inköpare där och då. 60 år senare i Göteborg – Ulricehamn, har gynnsamma omständigheter skapats. Flera generationers olika insatser kan summeras i möjligheter att berika våra rum från nu och framåt i tiden. Mönster…

0
Read More

Återkoppling – det viktiga kvittot

Vi brukar låta våra kunder svara på frågor som återkopplar till deras uppfattning om leverans från oss. Följande är några av frågorna/svaren vi nyligen fick tillbaka från en av våra kunder. Hur nöjd är du med Sequoia Bollplank som helhet? svar: ”-Mycket nöjd, Rekommenderar gärna till andra.” Hur väl uppfylldes dina Mål och Syften med Bollplanket? svar: ”Mer än väl. Med dina frågor ställs en del saker på sin spets.” Skulle du rekommendera Sequoia Bollplank till någon du känner? svar:…

0
Read More

Delande över tid och rum – hållbar utveckling

Den Brundtland-ledda FN-kommissionen definierade 1987 ”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov”. Med denna definition som utgångspunkt kan man tolka att delande mellan generationer och mellan olika intressen är väsentligt för hållbarhet. Årets Göteborgspris för hållbar utveckling blir därmed extra spännande då det lyfter fram just delandet som en möjlighet. Tema för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2016 handlar om att dela ägande och information. Juryn vill med årets pris…

0
Read More

Gunhild Stordalen, Polly Higgins och Moder Jord

Liksom de flesta tillgångar behöver även jorden förvaltas och försvaras för att ge god avkastning. En anledning till detta är att människan både här och nu, och där och sedan, ska kunna leva väl. Gunhild Stordalen gör kopplingar mellan världens fattigdom och tillgången på näringsriktig mat i Dagens Industri 27/9-16. Hon skriver att barn som får möjlighet att odla sina egna grönsaker också får ett nytt förhållande till hälsosam och hållbart producerad mat . Odlingsbara ytor och mark är viktigt.…

0
Read More

Beslutsnäring året runt!

September står det i almanackan och snart är det höstdagjämning. Denna tid på året är det kanske inte odling man mest av allt tänker på om man med det menar att så frön, skola om plantor eller ge sina växter gödning.Men om man med odling menar att ord blir till handling, möten blir till affärer eller att investeringar ger avkastning då är det, också nu, odlandets och möjligheternas tid. Sequoia Solutions levererar Beslutsnäring till individer och organisationer för att skapa…

0
Read More

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’